http://vetgoz.com.tr
Prof. Dr. Murat Şaroğlu
http://vetgoz.com.tr/murat-saroglu
Bilimsel Makale ve Kongre Tebliğleri

Saroglu, M., A. Ekici Basogulları, "Electroretinographic evaluation of photoreceptor cells in Turkish Shepherd Dogs" The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, 16(6): 969-976, 2010.

Aksoy Ö, E. Gungor, T. Kırmızıbayrak, M. Saroglu, İ. Ozaydın, S. Yayla, " İdentification of normal retina's variations in Kars Shepherd Dogs via fundoscopic examination" The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, 16(6): 969-976, 2010.

Erdikmen D.O.,H. Hasimbegovic, M. Şaroğlu, D. Aydın, A.B. Ekici, A. Gürel, G.Y. Öztürk. " Ocular dermoids in dogs: 21 cases (2005-2010) ", Türk-Alman Günleri, Poster Bildiri, Kongre Tebliğleri Kitapçığı: 64, 7-8 Ekim-İstanbul, 2010.

Saroglu, M.,D. O. Erdikmen, Ö. Güzel ve A. B. Ekici" Travmatic kataract and surgical menagement in a Pekin Duck", Türk-Alman Günleri, Poster Bildiri, Kongre Tebliğleri Kitapçığı: 73, 7-8 Ekim-İstanbul, 2010

Şaroğlu, M., A.B. Ekici, "Türk Çoban Köpeklerinde retina fotoreseptör hücrelerinin elektroretinografik olarak değerlendirilmesi" 12. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, sözlü bildiri, Kongre tebliğleri kitapçığı: 1-2, Belek/Antalya, 2010.

Saroglu, M., D. Olgun Erdikmen, "Retinal Degeneration due to Enrofloxacin Intoxication in a Cat" Turkish Journal of Veterinary Animal Science, 32(1):1-4, 2008.

Şaroğlu, M. "Lens Luksasyonu ı", İVHO Dergisi, 1:67-70, 2008.

Saroglu, M., D. Olgun Erdikmen, O. Guzel, D. Aydın, " Luxatio lentis in dogs: a case report" Veterinarni Medicina, 52(5):213-221, 2007

Saroglu, M., M. Aktas, D. Olgun, S.S. Arun, "A Limbal Pseudotumour Case in a Cob Pony " Veterinary Ophthalmology, 8: (2) 135-138, 2005.

Saroglu, M., Y. Devecioglu, K. Altunatmaz, "Fundoscopic Normal Variations of the Retina in Turkish Sheepdogs and Multifocal Retinal Dysplasia: A Comparative Study in Akbash and Kangal Breeds" Turkish Journal of Veterinary Animal Science, 29: 551-556, 2005.

Güzel Ö., M. Şaroğlu, K. Altunatmaz, D. Olgun, "Kedi ve Köpeklerde Korneanın Tembel Erozyonu (Boxer Erozyonu) ve Sağaltım Seçenekleri" Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 11(2): 151-158, 2005.

Saroglu, M., K. Altunatmaz, Y. Devecioglu, " A Case of Anterior İris Cyst in an Akbash Dog" Veterinarni Medicina, 49: (9) 339-341, 2004.

Saroglu, M., Y. Devecioglu, K. Altunatmaz, "Fundoscopic Normal Variations of the Retina in Turkish Sheepdogs and Multifocal Retinal Dysplasia: A Comparative Study in Akbash and Kangal Breeds.Türk-Alman Günleri, sözlü Bildiri, Kongre Tebliğleri Kitapçığı: 141, 24-25 haziran-Munih , 2004.

Şaroğlu, M. ve A. S. Kaval "Felin corneal necrosis and its surgical treatment using a conjunctival pedicle graft ", Türk-Alman Günleri, Poster Bildiri, Kongre Tebliğleri Kitapçığı: 140, 24-25 haziran-Munih , 2004.

Şaroğlu, M., K. Altunatmaz, Y. Devecioğlu, "Türk Çoban Köpeklerinde retinanın fundoskopik normal varyasyonları ve multifokal retinal displazi" 9. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, sözlü bildiri, Kongre tebliğleri kitapçığı: 64-65, Manavgat/Antalya, 2004.

Şaroğlu, M., S.E. Acar ve O. Düzgün, "Urethrostomy done using the anastomosis technique of prepuce mucosa to the pelvic urethra in cats with penile urethral obstruction", Veterinarni Medicina,48: (8) 229-234, 2003.

Şaroğlu, M., R. Yücel ve M. Aktaş, "Granulomatous conjunctivitis in an ostrich", Veterinary Ophthalmology, 6: (2) 305-308, 2003.

Şaroğlu, M. ve Ö. Aksoy, "Köpeklerde nazolakrimal kanal sistemi hastalıkları", İ.Ü. Vet. Fak.Dergisi, 29: (2) 285-293, 2003.

Şaroğlu, M., ve A. S. Kaval, "Felin kornea nekrozu ve konjunktival pediküllü greft ile operatif sağaltımı", II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Sözlü Bildiri, Kongre tebliğleri kitapçığı: 150, Bursa, 2003.

Şaroğlu M., "Göz Hastalıklarında Kortikosteroidler ve Neomisin Kullanımı", Vetaş Bülten, 5: 17-18, 1999.

Saroglu, M., M. Aktas, D. Olgun ve Arun, S.S. "Palpebra tertia's cartilage as a greft material in degenerative joint diseases: An experimental study in rabbits", Türk-Alman Günleri, Poster Bildiri, Kongre Tebliğleri Kitapçığı: 81-82, 3-4 Ekim-İstanbul, 2002.


GERİ